Word vriend

Door lid te worden van de vriendenorganisatie van de Hildo Krop Collectie draagt u bij aan de instandhouding en de versterking van een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed. Uw voordeel als Vriend van de KropcoUectie:

  • Gratis toegang tot de collectie
  • Toezending van de digitale Nieuwsbrief waarin u op de hoogte wordt gehouden wat er in en rond het Instituut Collectie Krop gebeurt (zoals aanwinsten, bruiklenen, lezingen, aan- staande tentoonstellingen, enz.)
  • Uitnodigingen voor de jaarlijkse opening van de wisselexpositie en de Kroplezing)
  • 10% korting op de aankoop van onze speciale uitgaven
  • “Vriend worden”?
    U bent al Vriend van ”Hildo Krop” voor minimaal € 25,- per jaar

“Ik geef mij op als lid van de vriendenorganisatie van de Hildo Krop Collectie”

Mijn naam

Email

Adres

Postcode

Plaats

Na overmaking van € 25,00 op banknummer NL33RABO0132074176 tnv ICK ontvangt u van ons de bevestiging van uw lidmaatschap.