Het Museum

De collectie

Van houtsneden tot toneelmaskers

Zo werden de afgelopen jaren exposities ingericht en verschenen er boekuitgaven van zijn houtsneden, van zijn keramische werken en van de door hem vervaardigde dans- en toneelmaskers. Ook verscheen in 2012 het boek Hildo Krop – Stadsbeeldhouwer van Amsterdam. Dit is het eerste boek dat alle werken van Hildo Krop in Amsterdam laat zien met achterin het boek een plattegrond van Amsterdam waarop met corresponderende cijfers in het boekje de plaatsen zijn aangegeven waar de beelden zich bevinden. Het meest recente boek Faunen laat het werk van Krop zien, waarin het faunfiguur tussen 1916 en 1930 een prominente plaats krijgt.