Museumwinkel

HILDO KROP – DE ARBEIDER

€ 20,-

auteurs: Loek van Vlerken en Wim Heij

Voor 2023 heeft het Hildo Krop Museum een bijzondere wisseltentoonstelling gemaakt, met de titel De Arbeider. Dit thema was een geliefd thema van Hildo Krop. Gedurende zijn hele werkende leven als kunstenaar komt het in zijn oeuvre voor. Ik gebruik bewust het woord ‘kunstenaar’, omdat hij het thema arbeider niet alleen als beeldhouwer hanteerde. Naast zijn beeldhouwwerk gebruikt Krop dit onderwerp ook in andere disciplines, zoals in glas-in-lood, penningen, tegels, houtsneden, keramiek en houtsnijwerk aan meubelen. Hiermee laat hij zijn verbondenheid met dit onderwerp zien, waarbij vooral het sociale aspect een belangrijk onderdeel is. Krop had zichzelf een missie gegeven, door met zijn kunst de sociale misstanden van de arbeiders aan de orde stellen.

HILDO KROP – FAUNEN

€ 20,-

auteurs: Johan Sonnenschein en Loek van Vlerken

Het krachtige, expressieve beeldhouwwerk van Hildo Krop kent altijd een figuratieve vormgeving. Soms is die figuratie raadselachtig, zoals bij werken waar de faun een prominente plaats inneemt. De beide auteurs van dit boek onderzoeken en inventariseren dit weinig belichte aspect in het werk van Krop. In deze rijkelijk geïllustreerde uitgave is ook een chronologisch overzicht opgenomen van de faun in Krops oeuvre.

HILDO KROP – ONTWERPEN, SCHETSEN EN AFGIETSELS VAN GIPS

€ 15,-

auteurs: Pier Terwen en Wim Heij

De collectie gipsen van Hildo Krop wordt in deze uitgave nader bekeken. Kunsthistoricus/restaurator Pier Terwen geeft antwoord op de vele vragen die leven over de verschillende facetten  van het werken met gips. Wim Heij belicht veertien opmerkelijke gipsen beelden uit de collectie van het Hildo Krop Museum.

HILDO KROP – KERAMIEK

€ 12,50

auteurs: Wim Heij en Arie van Andel

Een niet onbelangrijk deel van het oeuvre van Hildo Krop bestaat uit keramiek. In dit boek wordt beschreven hoe de beeldhouwer gefascineerd raakte door klei, glazuur en het bakproces. Daarnaast worden veertien keramische plastieken uit de Hildo Krop Museum-collectie uitgelicht en beschreven.

HILDO KROP – PENNINGEN

€ 10,-

auteurs: Pieter Jonker en Emmy Lagerweij-Polak

Tussen 1916 en 1959 ontwierp Hildo Krop in totaal dertien penningen, medailles en kleine plaquettes. In dit boek treft men naast een geïllustreerd overzicht van dit werk, twee inhoudelijke bijdragen aan. Pieter Jonker geeft een globaal overzicht van de penningkunst in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens is het artikel ‘De penningen van Hildo Krop’ van Emmy Lagerweij-Polak, een heruitgave van een essay uit 1980, in deze uitgave opgenomen.

HILDO KROP – MONOGRAFIE

€ 40,-

auteur: Emmy Lagerweij-Polak

Een facsimile-uitgave over het leven en werk van de in Steenwijk geboren beeldhouwer Hildo Krop door Emmy Lagerweij-Polak. De oorspronkelijke uitgave dateerde uit 1992 en verscheen destijds bij de SDU in de reeks monografieën van Nederlandse kunstenaars.

HILDO KROP – PORTRETTEN

€ 12,50

auteur: Wim Heij

Dat Hildo Krop ook een goed portrettist was en het modelleren volledig in de vingers had, blijkt uit de serie fraaie foto’s in dit boek ‘Portretten’ . De meeste van de in deze uitgave opgenomen portretkoppen, portretreliëfs, borstbeelden, doodsportretten en standbeelden zijn in gips, keramiek of brons terug te vinden in de collectie van het Hildo Krop Museum. Tevens is een volledig geïllustreerd  overzicht opgenomen van alle door Krop gemaakte portretten.

HILDO KROP – HOUTSNEDEN

€ 10,-

auteur: Wim Heij

In zijn houtsneden betoont Hildo Krop zich een overtuigd strijder voor een betere samenleving met gelijkheid en solidariteit. In dit boek wordt dit krachtig sprekende werk belicht. Naast zijn houtsneden voor boekbanden, de tijdschriften ‘Wendingen’ en ‘De Tribune’, komen ook zijn ‘Nieuwjaarsgroeten’ aan de orde. Gedurende een groot aantal jaren maakte Krop jaarlijks een actuele houtsnede voor zijn familie, vrienden en bekenden.

HILDO KROP – DANS- EN TONEELMASKERS

€ 15,-

auteurs: Rob van der Zalm en Sylvia Alting van Geusau

In dit boek worden de maskers van Hildo Krop belicht, die hij maakte tussen 1921 en 1933 voor verschillende dans- en toneeluitvoeringen. Dit weinig belicht deel van het veelomvattende oeuvre van Hildo Krop wordt in deze uitgave onderzocht. Naast veel historische foto’s is ook een compleet overzicht, met afbeeldingen opgenomen van de door Krop gemaakte dans- en toneelmaskers.

HILDO KROP EN ZIJN ONTWERPEN VOOR DE ESKAF

€ 10,-

auteurs: Wim Spitzen en Antoine Verschuuren

In 1919 werd de N.V. Eerste Steenwijker Kunstaardewerk Fabriek opgericht door Hillebrand Ras en zijn oom Hein Krop, tevens vader van de beeldhouwer Hildo Krop. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat Hildo Krop zijn medewerking ging verlenen aan de jonge fabriek. De inbreng van de kunstenaar wordt uitgebreid beschreven door de ESKAF-kenners Wim Spitzen en Antoine Verschuuren. Dit rijk geïllustreerde boek bevat een complete lijst van de door Krop gemaakte modellen voor de ESKAF.

 

HILDO KROP – STADSBEELDHOUWER VAN AMSTERDAM

€ 19,50

auteurs: Wim Heij en Loek van Vlerken

De werken van Hildo Krop in Amsterdam vormen zonder twijfel het bekendste deel van zijn omvangrijk oeuvre. In de hoofdstad zijn circa 400 verschillenden werken langs wegen, aan bruggen, scholen en openbare gebouwen van zijn hand te vinden. In dit boek is een volledig geïllustreerd  overzicht opgenomen van het werk van Krop als stadsbeeldhouwer. Tevens is een stadsplattegrond (48×60 cm) bijgevoegd, waarop alle locaties met werk van Krop terug te vinden zijn.

HILDO KROP – HET DIER

€ 20. –

auteurs: Wim Heij en Loek van Vlerken

Dit boek omvat een selectie van dieren uit alle door Hildo Krop beoefende disciplines: van zijn teken- en schilderwerk en zijn grafiek tot keramiek en beeldhouwwerk; van heel groot tot miniaturen; van huisdieren tot exotische- en fantasiedieren. Deze uitgave laat de dierentuin van Hildo Krop zien in kleur en vorm.

Hoe kunt u bestellen?

Wanneer u, uw artikelen door middel van het formulier hiernaast heeft besteld, dient u  het bedrag handmatig over te maken naar:
Stichting Instituut Collectie Krop, banknr. NL33RABO0132074176

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u uw bestelling zo snel mogelijk op het door u vermelde adres.
Bij levering wordt een factuur bijgesloten.

Meerdere Boeken/artikelen bestellen: email.

Boekhandels: korting 40% op de boeken mits bij bestelling het btw-nummer wordt vermeld.

Bestelformulier

  Welke producten wilt u bestellen?

  Hildo Krop: De ArbeiderHildo Krop: Het DierHildo Krop: FaunenHildo Krop: ontwerpen schetsen en afgietsels van gipsHildo Krop: keramiekHildo Krop: penningenMonografie Hildo KropHildo Krop: portrettenHildo Krop: houtsnedenHildo Krop: Dans- /toneelmaskersHildo Krop: en zijn ontwerpen voor de EskafHildo Krop: stadsbeeldhouwer van Amsterdam

  Verzendkosten
  I.v.m. de wijziging van de posttarieven moeten per 1 januari de verzendtarieven worden aangepast
  1 boek € 4,-
  Vanaf 2 boeken gratis