Exposities

De Arbeider

Expositie

De Arbeider

Looptijd: 2023 – 2024

Voor 2023 heeft het Hildo Krop Museum een bijzondere wisseltentoonstelling gemaakt, met de titel De Arbeider. Dit thema was een geliefd thema van Hildo Krop. Gedurende zijn hele werkende leven als kunstenaar komt het in zijn oeuvre voor.

Ik gebruik bewust het woord ‘kunstenaar’, omdat hij het thema arbeider niet alleen als beeldhouwer hanteerde. Naast zijn beeldhouwwerk gebruikt Krop dit onderwerp ook in andere disciplines, zoals in glas-in-lood, penningen, tegels, houtsneden, keramiek en houtsnijwerk aan meubelen. Hiermee laat hij zijn verbondenheid met dit onderwerp zien, waarbij vooral het sociale aspect een belangrijk onderdeel is. Krop had zichzelf een missie gegeven, door met zijn kunst de sociale misstanden van de arbeiders aan de orde stellen.

Tentoonstelling

Het Dier

Deze expositie is niet meer zichtbaar

Looptijd: 2021 t/m december 2022

Vanuit zijn atelier aan de Plantage Muidergracht was het voor Hildo Krop slechts een paar minuten lopen om bij de ingang van Artis te komen. Hij was een regelmatige bezoeker van de dierentuin en ging er vaak tekenen. De schetsen die hij van allerlei uitheemse dieren maakte vormden een inspiratiebron voor zijn beeldhouwwerk. In alle door Krop beoefende disciplines komt het dier voor: in zijn teken- en schilderwerk en zijn grafiek tot zijn keramiek en beeldhouwwerk, van heel groot tot miniaturen, van huisdieren tot exotische- en fantasiedieren.

Expositie

De faun in het werk van Hildo Krop

Looptijd: 2019 – 2020

Deze expositie is niet meer zichtbaar

Het krachtige, expressieve beeldhouwwerk van Hildo Krop kent altijd een figuratieve vormgeving maar zijn figuratie is soms wat raadselachtig. Dat is zeker het geval wanneer de faun in zijn werk verschijnt.

Nog afgezien van de vele keramische objecten, klokken, meubels met houtsnijwerk en andere kunstuitingen, hakte Krop tussen 1916 en 1930 meer dan vijfentwintig beelden waarbij een min of meer prominente rol voor de faun wordt ingeruimd. Waar hij zijn inspiratie voor de mythische faun aan ontleende? Daar heeft Krop nooit onduidelijkheid over laten bestaan: dat is het indrukwekkende epos Pan van de socialistische, later communistische dichter Herman Gorter(1864-1927).

Tentoonstelling

De Houtsneden

Looptijd: 2016 – 2017

Deze expositie is niet meer zichtbaar

??