De Stichting

Het Instituut Collectie Krop is sinds 2007 gehuisvest in Steenwijk en toont een bijzondere collectie werken van Hildo Krop (1884-1970).

Stichting Instituut Collectie Krop
Gasthuislaan 2
8331 MX Steenwijk
Telefoonnummer: (06) 15 93 82 51

KVK 05085286
banknr. NL33RABO0132074176

Voor algemeen contact, kunt u onderstaand formulier invullen.

  Informatie over:
  Boeken: Jan ten Klooster (jtkbv@planet.nl)
  Bespreken groepen: Cock Brouwer (info.krop@gmail.com)
  Collectie: Loek van Vlerken (conservator@hildokropmuseum.nl)
  Adverteren: Christy Abels (marketing@hildokropmuseum.nl)

   

  Toezichthouders collectie
  Prof. Henk van Os, Jonkheer van Karnebeek, de heer Job Cohen, de heer Hayo Apotheker, Hildo Krop jr. en mevrouw Marja van der Tas hebben zitting in het comité van aanbeveling en onderkennen daarmee het belang van de collectie.