Bestuur/ANBI

 

 


Bezoekadres: Gasthuislaan 2, 8331 MX Steenwijk

KVKnummer 05085286; RSIN 817972936

Het doel van het Hildo Krop Museum is het beheren van de door de gemeente Steenwijkerland aan het museum in bruikleen overgedragen collectie van de Steenwijker kunstenaar Hildo Krop. Dit beheren houdt tevens in het behouden, advies uitbrengen over verzamelen/ uitbreiden van de collectie en het zelfstandig onderzoeken van de collectie. Besluiten omtrent het verwerven van nieuwe werken en/of het vervreemden van onderdelen van de collectie zijn voorbehouden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenwijkerland.

Hoofdlijnen beleid Hildo Krop Museum

Kerntaak voor het bestuur van het Hildo Krop Museum is het beheer van de door de gemeente Steenwijkerland aan het museum in bruikleen overgedragen collectie kunstwerken van de in Steenwijk geboren beeldhouwer Hildo Krop (1884-1970). Dit beheer houdt in het conserveren van, advies uitbrengen over en het zelfstandig onderzoeken van de collectie.
Afgeleid van deze kerntaak is het in woord en geschrift uitdragen van de betekenis van deze belangwekkende, veelzijdige beeldend kunstenaar Krop. Dit bestaat onder meer uit het inrichten van het museum en het openstellen voor bezoekers gedurende minimaal vijf dagen van de week. Het zo mogelijk jaarlijks uitvergroten van een facet van Krop zijn oeuvre in de vorm van een wisselexpositie, het organiseren van een lezing en het uitbrengen van een boekuitgave. De laatste keer dat een dergelijk drieluik werd gerealiseerd was in juni 2019 (thema: De faun in het werk van de kunstenaar Krop). Momenteel wordt serieus nagedacht over een volgend onderwerp voor een expositie (Dierfiguren?). Een nieuwe expositie staat op z’n vroegst gepland voor najaar 2020. Tevens brengen we ieder kwartaal een zogenoemde Nieuwsbrief uit (minimaal vier pagina’s) met informatie over het oeuvre van Krop (restauratie, verplaatsingen, enz.) en de museale collectie (schenkingen, recente aankopen, enz.). Verder proberen we zo goed mogelijk een vraagbaak te zijn voor diegenen die bij ons aankloppen voor informatie over het werk van Krop (studenten, particulieren en organisaties). 
Voor de langere termijn ziet de louter uit vrijwilligers bestaande organisatie zich gesteld voor een heel groot vraagstuk: het met de eigenaar van de collectie (de gemeente Steenwijkerland) op zoek gaan naar een nieuw onderkomen met een aanzienlijke uitbreiding van expositieruimten en zeker ook met beduidend meer uitstraling dan de huidige zalen.
Het zal geen eenvoudige opgave zijn dit te realiseren maar het is zonder meer bittere noodzaak de bestaanszekerheid van het museum met zijn hoogwaardige kunstcollectie voor de toekomst te kunnen garanderen.