Monument Afsluitdijk

De eigenlijke aanleg van de Afsluitdijk, tussen Friesland en Noord-Holland, begon in januari 1927. Vanuit vier punten werd aan deze gigantische onderneming gewerkt: de beide oevers en vanuit de speciaal aangelegde werkeilanden Breezand en Kornwerderzand. In mei 1932 werd het laatste gat in de Afsluitdijk gesloten en vier maanden later kon de naam Zuiderzee officieel uit de boeken worden geschrapt. Op 25 september 1933 werd de 32 km lange dijk voor het verkeer opengesteld.

Rijksopdracht 

Ter herinnering aan de afsluiting van de Zuiderzee ontving Krop het prestigieuze verzoek van het rijk een monument te ontwerpen. Tussen 1933 en 1935 voldeed de kunstenaar aan deze vraag met als resultaat een groot bronzen reliëf dat werd geplaatst bij de uitkijktoren, aan de IJsselmeerkant. De voorstelling bestaat uit drie steenzetters die bezig zijn met het plaatsen van basaltblokken. Het imposante reliëf (hoogte 200 cm) kreeg als motto mee Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst. In tegenstelling tot veel van zijn andere werken bevat dit reliëf in het geheel geen raadselen. Alles maar dan ook alles is klip en klaar. De realistische voorstelling van de drie werkers heeft een niet te missen expressie van zware lichamelijke arbeid. Arbeiders die met beperkte middelen een heroïsch project tot stand brachten. Kijkend naar de voeten in klompen van de werklieden valt het op dat het onderscheid tussen de klompen en de basaltblokken waarop ze staan nauwelijks valt waar te nemen. Van veel figuren in Krop zijn werk, robuust en zwaar van uitstraling, wordt vaak gezegd dat ze als het ware een eenheid vormen met de grond waarop ze staan, dat ze aan de aarde lijken te zijn vastgezogen. Deze dijkwerkers passen een dergelijke omschrijving als gegoten.

Van dit landelijk bekende reliëf is een kleinere, eveneens, bronzen uitvoering permanent te zien in ons museum (Mo11c, hoogte 40cm). Naast deze plaquette maken ook nog enkele gipsen schetsen/studies van dit monument deel uit van de museale collectie.